BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Om Norboat

Om Norboat

NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge -representerer en samlet norsk fritidsbåtbransje. Norboats mål er å skape best mulige ramme-betingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeids- partner for offentlige etater og andre båtlivs-organisasjoner.

Hovedmål

Norboat’s hovedmål er å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv med utgangspunkt i et trygt båteierskap. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.

Organisasjonen som den er i dag ble stiftet i 2002, men har røtter helt tilbake til mai 1945 da Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL) ble stiftet. Bransjeforbundet ledes i dag av Daglig leder Magnus Frøshaug Ryhjell.

NORBOAT eies av interesseorganisasjonene Norske Båtbyggeriers Landsforening (NBL), Norges Båtbransjeforbund (NBF) og Motorimportørenes landsforening (MIF), og har over 320 fritidsbåtbedrifter som medlemmer.

NORBOAT eier båtmessene Båter i sjøen og Sjøen for alle.

Vår visjon

Norboat skal skape en lærings- og kunnskapsplattform for båtbransjen slik at medlemmene har tilgang på kunnskap som kan gjøre bedriftene mer lønnsomme og bedre i stand til å etterleve offentlige krav og pålegg.

Norboat skal arbeide aktivt for å fremme båtliv og båtinteresse.

Norboat skal arbeide aktivt for å skape tilhørighet hos medlemmene.

Norboat skal jobbe aktivt for å være høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.

 

 


Kontakt oss

Trykk her for å komme i kontakt med Norboats administrasjon


Våre medlemmer

NORBOAT representerer en samlet norsk fritidsbåtbransje. Nedenfor kan du finne en oversikt over våre medlemmer kategorisert etter hvilken del av bransjen de representerer. Du finner også våre...

Norboat Lokalt

Båtbransjen er atter i vekst. Båtbransjen har tidligere møtt store utfordringer, nedgangstider og krav til omstilling har tvunget seg frem for en stor andel av våre medlemmer. Et satsingsprosjekt...

Sakkyndig råd

Sakkyndig Råd for Fritidsfartøy skal bidra til å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy samt koordinere initiativ mellom aktørene. Rådet gir faglige innspill i saker vedrørende sjøvett og...

Klar for sjøen

AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. De har hvert år en kampanje med fokus på alkovett til sjøs - Klar for sjøen. Under mottoet "å være klar for sjøen er å være klar i hodet"...

Bransjestatistikk

Har du spørsmål eller ønsker du oppdatert statistikk på import- og eksporttall, kan du ta kontakt med oss. Norboats medlemsbedrifter kan få tilgang til statistikker utarbeidet og levert av ICOMIA...

ICOMIA

The International Council of Marine Industry Associations - ICOMIA - er den internasjonale bransjeorganisasjonen som representerer den globale maritime industrien. Etablert i 1966 . ...

IFBSO

The International Federation of Boat Show Organizers representerer verdens ledende båtmesser og bidrar til utvikling av båtmesser og marine messer over hele verden. Norboat's messer Båter i sjøen...

Personvernerklæring

Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge tar ditt personvern på alvor. Vi vil derfor benytte anledningen til å informere deg om hvordan vi forholder oss til GDPR regelverket. Norboat har til enhver...